УДК 001

ББК 67.51

Қ 18

ISBN 978-723-265-190-5

Ó Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова, 2015

Ó Департамент агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и

противодействию коррупции по Акмолинской области

СОДЕРЖАНИЕ

Исаков Н.А. ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Жапаков К.А. АСПЕКТЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В СВЕТЕ ПОСЛАНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА «НҰРЛЫ ЖОЛ – ПУТЬ В БУДУЩЕЕ»
Barbara I. Keller THE ROLE OF FINANCIAL INTELLIGENCE UNITS IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION
Мукушева Ж.Д. ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Gaurav Bhatia ANTI-CORRUPTION IN AMERICA
Жайыкбаев Е.М.ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Рябоконь А.М. ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ. ПРАКТИКА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Бекахметова А.Д. ФОРМИРОВАНИЕ УРОВНЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
Елюбаев С.З. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2015-2025 ГОДЫ: ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТРАТЕГИЕЙ
Сыздыкова Д. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ – ЗАБОТА ВСЕГО ОБЩЕСТВА
Куанышпекова И.С. ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ И ЕЕ ПРИЗНАКИ
Нұрқан А. ТАМЫРЫ ТЕРЕҢГЕ ЖАЙЫЛҒАН ЖЕМҚОРЛЫҚ
Бекахметова А.Д. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ МӘДЕНИЕТТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ТҮСІНІГІНІҢ МӘНІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ФУНКЦИЯСЫ
Байжанов Е.А. АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В СВЕТЕ КОНЦЕПЦИИ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ КАЗАХСТАНА
Бекенов О.М. О ЗАРУБЕЖНОМ ОПЫТЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
Торгаева Г.С. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ
Жұмабаева Қ.Ж., Ыбрай А.С. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕС
Кожабеков Е.А. ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ - КАК НЕГАТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЯВЛЕНИЯ
Махатов А.Ж., Сейсембаева Г.Р. ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ: ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
Жумабаев Н.Ж. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚТЫҢ ПАЙДА БОЛУ ТАРИХЫНА КӨЗ ЖҮГІРТСЕК
Оспанова А.И., Тлеубердина У.Т. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚТЫҢ ОРЫН АЛУЫ МЕН ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Косяк Д.П., Бекенов О.М. ЭВТАНАЗИЯ - МОРАЛЬНЫЕ, ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Косяк Д.П., Бекенов О.М. ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭВТАНАЗИИ
Сатыбалди Л. КОРРУПЦИЯ КАК УГРОЗА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
Базарбаев К.А., Жолумбаев М.К. К ВОПРОСУ О ВИНОВНОСТИ ЛИЦА В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Жумабаева К.Ж., Какимова Ж.С. ПУТИ ПРАВОВОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
Маженова Д.Т., Сейсембаева Г.Р. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ
Ржевский И.А., Жолумбаев М.К. ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЕ СВЯЗЬ С КОРРУПЦИЕЙ
Ржевский И.А., Жолумбаев М.К. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И КОРРУПЦИИ
Абишева Д.Б., Жолумбаев М.К. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
Бейбітқызы А., Сейсембаева Г.Р. ИЗМЕНЕНИЕ ОБСТАНОВКИ КАК УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
Жолумбаев М.К. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАК ФУНКЦИЯ ГОСУДАРСТВА
Кайрушев В.Ж., Жолумбаев М.К. МЕТОДЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В КАЗАХСТАНЕ
Уразбаев Н.Б., Мусипова Д.М. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ СОҢЫ ЖОК МӘСЕЛЕЛЕРДІҢ БІРІАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 2015-2025 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ СТРАТЕГИЯСЫ: НЕГІЗГІ БАСЫМДЫҚТАРЫ МЕН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ЖОЛДАРЫ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ ҚАТЫСУШЫЛАРЫНЫҢ ҮНДЕУІ

Біз - «Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы: негізгі басымдықтары мен жүзеге асыру жолдары» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының қатысушылары, дамыған, беделді қоғамда өмір сүруімізге ұмтылысымызды мәлімдейміз!

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағытталған іс-шараларды күшейту саясатын толығымен қолдап, бүкіл қоғамға АДАЛ ӨМІР СҮРЕЙІК деген үндеу жасаймыз!

Білім алуға, қызмет етуге, баспаналы болып, лайықты өмір сүруімізге өз құқымызды іске асырғанда, біз сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың сәттілігі қоғамның белсенді қолдауымен және мемлекеттің жүйелі қызметіне байланысты екенін анық түсінуіміз керек.

Біз сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті болуымыз, өз құқықтық сауаттылығымызды арттыруымыз, сыбайлас жемқорлықтың кез келген көрінісіне «мүлдем төзбеушілік» ахуалын және сыбайлас жемқорлыққа қатысты іс-қимылдарға санамызда жеркеніш сезімін қалыптастыруымыз қажет.

Әрқайсымыз күнделікті өмірде сыбайлас жемқорлық көріністеріне қарсы тұруымыз керек!

Біз Адалдықты, Әділдікті, Ашықтықты және Сатылмаушылықтықолдаймыз!

Баршаңызды халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы қозғалысты қолдауға және мемлекеттеріміздің берік негіздерін нығайтуға күш – жігерлеріңізді жұмсауға шақырамыз!

Біз - «Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы: негізгі басымдықтары мен жүзеге асыру жолдары» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының қатысушылары, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру – бүкіл қоғамның қамы, әрқайсымыздың қамымыз!»дейміз.


0392506815676320.html
0392521692145672.html
    PR.RU™