Частина 2. Використання служб Інтернет.

1. Підготовка до виконання роботи (попереднє ознайомлення з методичними вказівками до практичної роботи та опрацювання теоретичного матеріалу за конспектом самостійної роботи і рекомендованою літературою).

2. Отримання допуску до виконання роботи (контрольні запитання для допуску до роботи).

3. Виконання типового навчального завдання.

4. Виконання індивідуального завдання.

Короткі теоретичні відомості:

Інформаційно-пошукові системи

WWW – принципово децентралізована система без центру. Якщо спочатку анархія і свобода здавалися чудовим досягненням, то в епоху розквіту і тотального використання WWW користувач постає перед труднощами пошуку потрібних йому матеріалів.

Поки ці проблеми вирішуються або популярними реєстраційними WWW-серверами (http://www.yahoo.com/) або пошуковими роботами – програмами, що блукають по WWW-простору, читають ВСІ документи й індексують їхній зміст (www.google.com/). Це, безумовно, тимчасове, а не назавжди прийняте рішення.

Ще один цікавий феномен спостерігається із широким поширенням комерційних компаній у WWW. Головне розуміння і принадність WWW забезпечувалося величезною кількістю перехресних посилань різних серверів один на одного. Тепер же спостерігаються ізольовані набори документів, ніяк не пов'язані з зовнішнім світом, їхня задача – рекламувати щось і тільки.

Як працюють пошукові служби?

У Web немає справжнього змісту або покажчика, але є пошукові служби. Вони використовують складні програми для того, щоб каталогізувати мільйони Web-сторінок з усього світу. Ці каталоги постійно оновлюються і використовуються пошуковими службами для пошуку інформації на Web-сторінках, у телеконференціях Usenet, каталогах електронної пошти. Пошукові служби знаходяться на Web-сторінках. На цих сторінках знаходяться форми для введення запиту на пошук. Пошукова служба використовує Ваш запит для того, щоб скласти список сторінок, які задовольняють критеріям запиту. У запиті необхідно визначити ключові слова для пошуку відповідних сторінок, у яких містяться ці слова. Використовуючи ці пошукові служби, перечитайте інструкції з їх використання, тому що різні служби можуть по-різному використовувати ключові слова для пошуку інформації. Це може впливати на результати пошуку.

Перелік деяких пошукових служб WWW:

Українські пошукові служби Куди піти? http://www.qp.dp.ua Мета http://Meta.ua Ukr.net https://www.ukr.net Російські пошукові служби Апорт http://www.aport.ru Улитка http://www.ulitka.ru Hi http://www.hi.ru ListRu http://www.list.ru Rambler http://www.rambler.ru Яндекс http://www.yandex.ru Міжнародні пошукові служби Google https://www.google.com Yahoo! http://www.yahoo.com Bing https://www.bing.com/ http://www.aol.com/ EINet Galaxy http://www.einet.net Lycos http://www.lycos.com Webcrawler http://www.webcrawler.com HotBot http://www.hotbot.com

Типове навчальне завдання:Завантажити браузер.

У рядку браузера "Адрес" задати http://www.meta.ua і натиснути Enter , щоб перейти на головну сторінку української пошукової системи МЕТА. Через деякий час браузер у своєму вікні висвітить інтерфейс для пошукового механізму в мережі Інтернет. Оглядово ознайомтеся із цією сторінкою. З'ясуйте, як і де задавати ключові слова для пошуку.

З'ясуйте, як задавати в пошуковій системі МЕТА декілька ключових слів для пошуку. При цьому треба вміти забезпечувати пошук принципово двома різними підходами, а саме, у першому випадку відшуковувати усі документи у яких зустрічається хоч одне із заданих слів, у другому випадку відшуковувати тільки ті документи у яких зустрічаються усі задані слова в одному документі одночасно.

Вкажіть ті терени Інтернет (той сегмент мережі, ту територію, наприклад: місто Київ), де повинен відбуватися пошук інформаційного ресурсу.

У рядку браузера "Адрес" задати https://www.google.com і натиснути Enter, щоб перейти на головну сторінку пошукової системи Google. Через деякий час браузер у своєму вікні висвітить інтерфейс для пошукового механізму в мережі Інтернет. Оглядово ознайомтеся із цією сторінкою. З'ясуйте, як і де задавати ключові слова для пошуку.

З'ясуйте, як задавати в пошуковій системі Google декілька ключових слів для пошуку. При цьому треба вміти забезпечувати пошук принципово двома різними підходами, а саме, у першому випадку відшуковувати усі документи у яких зустрічається хоч одне із заданих слів, у другому випадку відшуковувати тільки ті документи у яких зустрічаються усі задані слова в одному документі одночасно.

У рядку браузера "Адрес" задати http://www.yandex.uа і натиснути Enter, щоб перейти на головну сторінку російської пошукової системи Яндекс. Через деякий час браузер у своєму вікні висвітить інтерфейс для пошукового механізму в мережі Інтернет. Оглядово ознайомтеся із цією сторінкою. З'ясуйте, як і де задавати ключові слова для пошуку.З'ясуйте, як задавати в пошуковій системі Яндекс декілька ключових слів для пошуку. При цьому треба вміти забезпечувати пошук принципово двома різними підходами, а саме, у першому випадку відшуковувати усі документи у яких зустрічається хоч одне із заданих слів, у другому випадку відшуковувати тільки ті документи у яких зустрічаються усі задані слова в одному документі одночасно.

За запропонованою схемою розгляньте ще декілька пошукових систем. Зауважимо, що цю роботу можна виконувати паралельно у різних вікнах броузера.

Ознайомтеся з прогнозом погоди у вашому регіоні на завтра. Для цього користуючись однією зпошукових систем виконайте пошуковий запит за критерієм «Погода Чернігів». Перейдіть за одним із знайдених посилань. Яка температура повітря буде завтра?

Розгляньте поточну таблицю чемпіонату України з футболу. Для цього введіть адресу: http://football.ua, і коли відкриється сторінка, клацніть на Україна – Перша ліга. Яке місце посідає команда «Десна»?

Виконайте пошук інформації на власний розсуд.

Для практичного пошуку інформації виконайте таке. У будь-якій вибраній вами пошуковій системі задайте для пошуку прізвище одного з викладачів коледжу. Як результат такого пошуку ви отримаєте список документів опублікованих в Інтернет в яких зустрічається вказане Вами прізвище.

Для збереження щойно знайденої Web-сторінки виконуємо меню "Файл" підменю "Сохранить как …". Відредагувавши назву майбутнього файлу і шлях до нього, натискуючи кнопку "Сохранить", ми забезпечуємо зберігання цієї сторінки на ПК для подальшого використання.

Індивідуальне завдання:

Відшукайте інформацію за напрямами: маркетингове дослідження, комерційна діяльність тощо. Конкретний запит студент формує самостійно.

Перегляд та копіювання знайденої інформації або збереження в папку Власної групи знайденої Web-сторінки.

Закрийте всі відкриті вкладки і закінчіть роботу.


0393522137929051.html
0393555248066551.html
    PR.RU™